Przy bliższym przyjrzeniu można powiedzieć, iż prawo i medycyna od zawsze idą w jednym szeregu a co za tym idzie zwłaszcza od momentu kiedy uświadomiliśmy sobie, iż prawo i medycyna to zakres obowiązków, ustaw oraz zagadnień jakie musimy przestrzegać. Oczywiście wszystko co związane jest z tym aspektem, dotyczy ochrony i zapobiegania oraz profilaktyki w szeroko tego pojętym znaczeniu. Jak najbardziej prawo i medycyna narzuca nam odgórne zagadnienia i obowiązki jakie de facto dotyczą w większym lub mniejszym stopniu chociażby samego pracodawcy, który de facto ma zagwarantować nam odpowiednie warunki do pracy i dbać o nasze zdrowie. Dlatego niech kwestia prawa oraz medycyny będzie tą, jaką nauczymy się odbierać w odpowiedni do tego sposób a w wielu przypadkach oraz sytuacjach zrozumiemy iż dotyczy bezpośrednio czegoś ważnego, a mianowicie ochrony ludzkiego zdrowia w pełnym tego słowa znaczeniu. Prawo medyczne czy też dotyczące ochrony pracowników w środowisku pracy to tylko część z tego jak prawo oraz medycyna uzupełniają się w odpowiednim do tego stopniu.

Comments are closed.